Patent Tecavüzü
(5 - CDAJAXVOTE_VOTE_COUNT)
Sağlık Bakanlığı nezdinde yapılmış kısıtlanmış ruhsat başvurusunun tescilli bir patente tecavüz ettiği ve bu durumunun haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinde davacılar Eli Lilly and Comp. ve Lilly İlaç Tic. Ltd. Şti. tarafından davalı Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. AŞ.’ye karşı dava açılmıştır. Davacı talebinde dünyanın önde gelen farmasötik ürün üreticisi olduğunu,
AR-GE araştırmaları için her yıl bütçesinden çok büyük oranda harcama yaptığını, bu çerçevede etkin madde “Olanzapin” poliformunu geliştirdiğini, Türkiye’de tescilli iki incelemeli patent sahibi olduğunu ve Olanzapin poliformunu içeren ürünün “Zyprexa” ilaç markası altında üretilerek piyasa sürüldüğünü ve davalının karışımında Olanzapin bulunan tıbbi farmasötik ürün için Sağlık Bakanlığı nezdinde ruhsatlı ve patentli ürünlerin aynısı için yapılan kısıtlanmış ruhsat başvurusunun iki patentine tecavüz oluşturduğunu ve bunun haksız rekabet olduğunu iddia etmiştir.
Davalı cevabında kısıtlanmış başvuru yapmadan önce gerekli patent araştırmalarını yaptırdığını, başvurusunu Farmasötik Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 9. maddesine göre yaptığını, davanın iddialarının kaynağı olan veri münhasırlığı şeklinde bir korumaya yer verilmediğini, jenerik ilaç uygulamasının TRIPS anlaşmasına aykırılık teşkil etmediğini beyan etmiş ve davanın reddini talep etmiştir.
Mahkeme bu konudaki yabancı yargı kararlarını (örneğin davacının ADB’de Medtronic aleyhine açtığı ve satış izni başvurusunda bulunmanın patent ihlali olduğuna dair iddianın görüldüğü davada, Medtronic’in eyleminin patent ihlali olmadığına karar verildiğini; Roche ilaç firmasının jenerik ilaç firması Bolar aleyhine açtığı ve hukuk literatüründe Bolar hükmü/Bolar provision olarak geçen davada ruhsat başvurusunda bulunmanın ve bu amaçla girişilen test ve deneylerin patente tecavüz oluşturmadığı tespit edildiğini) gerekçe göstererek davalının kısıtlanmış ruhsat başvurusunda bulunması patente tecavüz olarak kabul edilmediği gibi, yasal olarak izin verilen bir davranışın haksız rekabet teşkil de etmeyeceğini belirterek davayı reddetmiştir.
Eli Lilly and Comp. ve Lilly İlaç Tic. Ltd. Şti. karşı Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi-Esas no. 2004/153 Karar no.2004/152

 

 
Gazete lan Vermek iin  tklaynz

Marka davalarında hukukçulara ve marka sahiplerine önemli bir kaynak!

adres_kitap