Veri Koruma-Açıklanmamış Bilgilerin Korunması
(0 - CDAJAXVOTE_VOTE_COUNT)
Dava, Mecom Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait “Tarden 40 mg Film Kaplı Tablet” isimli ilaca ruhsat ve satış izni verilmesine ilişkin Sağlık Bakanlığı işlemi ile bu işlemin dayanağı olan ve “Tıbbi Farmasötik Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği”’nin 9. maddesinin iptali istemiyle açılmıştır. Davacı firma, etken maddesi Atorvastatin olan Lipitor isimli ilaçla ilgili olarak uzun yıllar süren araştırma-geliştirme ve klinik çalışmalar,
çeşitli deneyler ve büyük yatırımlar yaparak, mevcut ilaca ruhsat ve satış izni alınması için Yönetmeliğin 8. maddesinde sayılan ürüne ait kimyasal, farmasötik, biyolojik bilgiler, farmakolojik, toksikolojik dokümanlar ile klinik dokümanlar içeren dosyanın Bakanlığa sunulduğunu ve ruhsat-satış izni alındığını belirterek; Bakanlığın aynı etkin maddeyi içeren eşdeğer (muadil-jenerik) “Tarden” isimli ilaca ruhsat ve satış izni vermesini olanaklı kılan dava konusu Yönetmelik maddesinin ve dolayısıyla dava konusu işlemin TRIPS anlaşmasının 39. maddesine, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, Türk Ticaret Kanunun 56. ve 57. maddelerine aykırı olduğunu, böylece aleylerine haksız rekabet yaratıldığını, fikri mülkiyet haklarının korunmadığını ileri sürmektedir.
Yönetmeliğin 8. maddesi ilk kez ruhsat ve satış izni verilecek olan tıbbi farmasötik ürün için başvuru sırasında bulunması zorunlu bilgi ve dokümanların neler olduğunu, 9. madde ise daha önce üretilerek piyasada mevcut olan ürüne eşdeğer diğer bir ürün ile ilgili başvuruyu düzenlemektedir. Bu durumda Bakanlığın işlevi ve sonuçları bilinen etken maddesinin aynısını içerdiği kanıtlanan başka bir ilaca ruhsat verirken 8. maddedeki koşulları aramamasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır. TRIPS anlaşmasının 39. maddesindeki yasakla uyumlu bir biçimde Yönetmeliğin 36. maddesinde bir tıbbi farmasötik ürüne ruhsat almak üzere başvuru sahibi tarafından Bakanlığa sunulan bilgilerin gizli ve bu gizliliğin korunmasından da Bakanlığın sorumlu olduğu belirtilmektedir.
Bu durunda, davacının ilk kez ruhsat aldığı ilaca ait gizli bilgilerin, eşdeğer ilaçların sonuçlandırılması sırasında kullanıldığına ilişkin iddiaları hukuki değildir ve Bakanlığın bu gizli bilgileri korumadığına ilişkin iddiası da soyut bulunmamıştır. Yönetmelik ile bir ilaca ilk kez ruhsat alan firmanın Bakanlığa sunduğu bilgilerin, eşdeğer ilaç ruhsatı almak isteyen başka bir firmaya verilmesi söz konusu olmadığından, davacının anılan maddenin 551 sayılı KHK’nin 83. maddesindeki ve Türk Ticaret Kanununun haksız rekabet ile ilgili hükümlere aykırı olduğu yolundaki iddiaları hukuki görülmemiştir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle Danıştay Onuncu Dairesi davanın reddine karar verdi (Esas no. 2002/3812, Karar no.2004/4064-26 Nisan 2004).

 

 
Gazete lan Vermek iin  tklaynz

Marka davalarında hukukçulara ve marka sahiplerine önemli bir kaynak!

adres_kitap