Reklam
Patent Özgürlüktür! - Yarışma Makalesi 13
(4378 - CDAJAXVOTE_VOTE_COUNT)
İnsanoğlu yaradılışı itibariyle Hz. Adem’den bu yana her daim maddi ya da manevi anlamda bir şeylere, bir yerlere gereksinim duymuş ve bu gereksinimlerini

karşılama uğrunda ruh sahasında, dış sahasında kara sahasında, iç sahasında, denizde ve havada savaşlar vermiştir. Bu savaşlar bireysel anlamda olduğu gibi; devletlerin, milletlerin ve hatta kıtaların savaşları halinde gerçekleşmiş ve gerçekleşmesi dünya var olduğu sürece hali hazırda muhtemel mevcudiyetlerdir. Bunca mücadele, gereksinim; gereksinimleri karşılamak yolunda atılacak adımlar içerisinde yeni gereksinimler doğurmuş ve insanoğlu her daim ‘yeni’ye, ‘yenilenme’ye ihtiyaç duymuş ve hatta zaruriliği doğallığa çevirmiştir. ‘Yeni’ sözcüğü birçok zaman aydınlık ve çekici geldiği gibi, kimi zaman ve kimileri tarafından ürkütücü ve can sıkıcı algılanmıştır. Kendileri açısından haksız da değillerdir hani; çünkü ‘yeni’ her daim ‘eski’yi doğurmaktadır.

İhtiyaçlardır her daim ‘karşılayan’ları ‘karşılayan’ yapan ve bu bir ortam yaratır ki, bedeller bedellerle karşılanır. Kumaş verip taş alayım, taş verip deri alayım derken; bir de bakılır ki ‘para’ çıkagelir. Para özgürlüktür, para tutsaklıktır, para eğlencedir, para hüzündür, para sağlıktır, para hastalıktır... Bir de bakarsınız ki para her şey oluverir. Sokak arası kaldırım edebiyatlarında her ne kadar her şey olmadığı iddia edilse ve hatta yer dahi bulamasa da, o çok şeydir. Hele ki globalleşen ve modernize olmuş ya da olmaya çalışan yaşamlarımızda en büyük hatip paradır. İnsanoğlu egosunda her daim kazanmayı ve hazzı ihtiva ettiğinden midir yoksa başka bir şey mi bilinmez, para hepsinin gözle görülüp, elle tutulan skalası olmuştur. Hani biraz önce de söylediğimiz üzere para özgürlük olduğu gibi, tutsaklıktır da kimi ve çoğu zaman... İnsanoğlu eli, kolu, ayağı gibi taşıdığı organı egosunu hali hazırda tuttuğu sürece, para gücünü yitirmeyecektir.

Buraya kadar bahsinde bulunduğumuz gereksinimler, karşılayanlar ve araçlar bir bütünlük içerisinde yenileşmenin ve üretimin esasını oluşturur. Yenilik ise özgürlük ile olur. Özgürlük güven ister. Güven özgürleştirir ve özgürleştikçe güvende hisseder kendini özgürleşen. Bu sihirler bir perinin elindeki değnekten yayılmaz, inadına gerçektir. Olasıdır, zorunludur.
Yenilikler sağlıklı bir kondisyon, dinginlik ve küs olmayan bünyelerden doğar. Çünkü ardında ya da önünde düşünecek tek şeyi ‘yenilik’ ve ‘yeni’ olur. Bir şevktir bu ve feyiz tesis eder. Beyin güvende olmayı talep eder insandan. Güvende olan her beyin sadece işini düşünür. İşini düşündükçe üretir. Taklit etmek zorunda kalmaz, çünkü böyle bir kavram gelişmemiştir. Özgündür, özgül ve öz... Ürettikçe üretir. Nihayetinde bir deniz olur milletler ve dereler denizlere akar. Beyinler de üretir, üretir ve üretir de bir deniz oluverirler.

Günümüz insanoğlunun yaşadığı koşullar, ‘beyin ve fikir güvenliği’ ile birlikte ‘mülkiyet’ hakkının da çok daha fazla gerekli olduğunun geçerli olduğu koşullardır. Bu koşullar ise yalnız ve yalnız ‘patent’ zemininde ve kalkanında korunabilir. Patent güçtür, özgürlüktür, verimdir, çeşitliliktir. Buraya kadar dile gelen tümlüğün sigortasıdır patent. Teşviktir ve teşvik eder üretmeye. Beyinler bireyleri, bireyler milletleri geliştirir. Milletler gelişirse, dünya Shakespeare’a 66. Sone’sini tekrar yazdırmaz.Yazar: Arslan KARADAYI

 
Gazete lan Vermek iin  tklaynz

Marka davalarında hukukçulara ve marka sahiplerine önemli bir kaynak!

adres_kitap

Patentle Kazanmak KitabI ÇIKTI!

SIKÇA SORULANLAR

Uluslararası Tescilin Koruma Süresi Ne Kadardır?
Uluslararası marka tescilinin de koruma süresi on yıldır. Uluslararası Büro, marka sahibine veya vekilin uluslararası koruma süresinin bitiminden önceki altı ay içinde bir hatırlatma yaparak sürenin bitmekte oludğunu bildirir.
 
Madrid Sisteminden Kimler Yararlanabilir?
Uluslararası başvuru; Madrid Protokolü’ne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir. Uluslararası tescilin sağlanabilmesi için
Devamını oku...