Reklam
Hayellerinizi Patentleyin! - Yarışma Makalesi 28
(124 - CDAJAXVOTE_VOTE_COUNT)
Şu inovasyon ve patent meselesine bir bakış atalım! İnovasyonu iyi anlamak ve patent ile ne gibi bir bağ içinde olduğu konusunda bilinçlenmek gereklidir. İnovasyon; hayatımızın içinde
olan ve git gide daha derinlemesine hayatımızın her bölümüne giren sürekliliği olan bütünsel bir faaliyettir. İnovasyonu uygulayan ve inovasyon kültürünü benimseyen kişilerin daha başarılı olduğunu gözlemlemekteyiz. İnovasyon, ekonomik büyümenin, artan istihdamın ve yaşam kalitesinin anahtarıdır. Öyleyse inovasyonu iyi anlamak, işimize, ailemize, sosyal yaşatımıza ve hayatımızın tamamına uygulamamız gerekmektedir.

İnovasyon; sorunlara farklı açılardan yaklaşıp, çözüm üreterek karlılık veya değer yaratma sanatıdır.
Bireysel gelişmenin ve başarılı olmanın gerekliliğidir. Bu bilinçte olan insanlar yeniliklere açık ve farklılık yaratan yaratıcı insanlardır. Hayat hep bir mücadele gerektirir, inovasyon da mücadeleyi beraberinde getirir, mücadeleden ne zaman vazgeçerseniz işte o zaman kaybedersiniz.

Kazanmakta kaybetmekte bizlerin elindedir. İnovasyon, bireysel ve kurumsal olarak ele alınabilir.
Bireysel inovasyon, özgüven sağlamasının yanı sıra birçok değerleri de beraberinde getirir. Kurumsal inovasyon, kurumlara karlılık ivmesi kazandırır. Sektördeki rakiplerini geride bırakabilme olanağı sağlar. İnovasyon kurum kültürü haline geldiğinde, şirket çalışanları inovasyonu uygulayarak şirketlerine katkıda bulunmuş olurlar. Bütün çalışanlarına inovasyon kültürünü aşılamak şirketin değerlerinin artmasını tetikleyen bir unsurdur.

Bireyler yaşam standartlarını yükseltmek ister, şirketler de sektörlerinde başarılı olmak, rakipleri arasından sıyrılmak ve varlıklarını güçlendirmek isterler. Şirketler başarıları güvence altına alabilmek için ürün, tasarım, eser, yeni sistem ve değer yaratma çalışmalarını  patent, marka ve yasal koruma altına alabilme kültürüne sahip olmalıdırlar. Koruma altına alınabilir sürdürülebilir bir sistem oluşturulmazsa, yapılan inovasyon çalışmaları ve açıkcası bütün emekler gelip geçici bir rüzgar olarak hatırlanır.
Patent bilincinin olması çalışmalarınızın ve inovasyonlarınızın koruma altına alınması için önemlidir. Emeğinizin tam karşılığını alabilmek için bütün çalışmalarınızın patent, marka, tasarım ve diğer sınai mülkiyet haklarının etkin bir şekilde  korunmasını sağlamak gerekmektedir. Bu yüzden patent bilincinin oluşması ve bu bilincin yaygınlaştırılarak kültür haline getirilmesi çok büyük önem arz eder.
Patenti, marka ve kullanım hakları koruma altına alınmış proje sahipleri gönül rahatlığı ile çalışmalarını sürdürebilirler, aksi durumda ise hep bir endişe ve korku olacaktır. Ülkemiz ve çağımız rekabet gereği, kopyalama konusunda çok hızlıdır, bu sebeple yıllarımızı verdiğimiz çalışmalarımızın ve emeklerimizin boşa gitmemesi için patent bilincini biran önce oluşturmak mutsuz sonları engelleyecektir.

Patentin önemini basit bir açıklamayla anlatmak gerekirse, aldığımız ürünün faturası, ödediğimiz paranın ve o ürünün bize ait olduğunun belgesidir. Ürettiğimiz fikir ve geliştirdiğimiz projelerinde bize ait olduğunun ispatı tescil ettirilmiş patentler sayesinde olur. Yıllarımızı harcayıp çalışarak hazırladığımız her hangi bir ürün, sitem, tasarım, yazılım, proje veya değer yaratacak fikrimizin haklarını koruma altına alamadığımız için karşılığını alamamak ne acı bir durumdur.
Türk insanı hakkını yedirmeyi sevmez, aslında tüm insanlar hakkının yenilmesine tahammül edemez, peki o zaman haklarını koruma altına neden almaz? Patent başvurusunda bulunmak bizim adımıza haklarımızın güvenilir bir kurum tarafından koruma altına alınmasını sağlamak demektir. İnovasyon ve girişimcilik arttıkça ülkemiz kalkınacak ve bu yeni üretilen projeler koruma altına alındıkça istikrarlı bir yükseliş olacaktır. Türkiye’deki buluş sayılarını artırmak için inovasyonu desteklemek ve inovasyon yarışmalarının sayısını artırmak gerekmektedir. Ülkemizde patent sayılarının artabilmesi için hepimizin üzerine görevler düşmekte ve bu bilinçle hareket etmeliyiz. Ben üzerime düşen görevi yapmak adına birçok üniversite ve kurumda inovasyonun önemini gençlere anlatmayı ve inovasyonu yaşam biçimi olarak yansıtmayı misyon edindim. İnovasyon yarışmalarında ortaya çıkan projelere destek vererek girişimciliği teşvik etmek ve projelerin patentini alarak koruma altına almak bizleri gelişmiş ülkeler arasında üst sıraya taşıyacaktır. Ayrıca yeni patentler yeni şirketler demek, yeni şirketler ise istihdam ve işsizlik için çözüm demektir.
“ Gerçek kariyer, hayalleriniz uğruna mücadele etme cesaretini gösterdiğinizde başlar”  söylemiyle gençlere girişimciliği teşvik etmeye çalışıyorum.

Evet, girişimcilik cesaret ister, cesaretinizi ve hayallerinizi koruma altına almadığınız da bütün emekleriniz ve hayalleriniz boşa çıkacaktır. Cesaretimizi cehaletimize yenik düşürmemeliyiz. Düşünsenize; bir hayaliniz var ve bu hayal uğruna neleri göze almışsınız, neleri başarmışsınız. Hayalinizi gerçekleştirdiğinizi düşündüğünüz bir anda koruma altına almadığınız için, sizden önce patentini almış biri bütün hayallerinizi elinizden alabiliyor. Bu duruma düşmemek için patent konusunda bilgi sahibi olmak veya bilgi sahibi olan kurumlara müracaat etmek en doğru olanıdır.
İnovasyon benim hayatımın bir parçası oldu ve yaşam biçimi olarak benimsedim. “Bugünkü gerçeklerim dünkü hayallerimdi, Bugünkü hayallerim ise yarınki yaşamım olacak.” Yarınlarınızın patentini alın, geleceğinizi şimdiden koruma altına almazsanız geleceğinize güvenli bakamazsınız.
Bol inovatif ve güvenli gelecekler dilerim.

Yazar: M. Gökhan KARATOY
 
Gazete lan Vermek iin  tklaynz

Marka davalarında hukukçulara ve marka sahiplerine önemli bir kaynak!

adres_kitap

Patentle Kazanmak KitabI ÇIKTI!

SIKÇA SORULANLAR

Uluslararası Tescilin Koruma Süresi Ne Kadardır?
Uluslararası marka tescilinin de koruma süresi on yıldır. Uluslararası Büro, marka sahibine veya vekilin uluslararası koruma süresinin bitiminden önceki altı ay içinde bir hatırlatma yaparak sürenin bitmekte oludğunu bildirir.
 
Madrid Sisteminden Kimler Yararlanabilir?
Uluslararası başvuru; Madrid Protokolü’ne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir. Uluslararası tescilin sağlanabilmesi için
Devamını oku...