Reklam
Emeğin Teminatı - Yarışma Makalesi 47
(21 - CDAJAXVOTE_VOTE_COUNT)
“Bir tek kişiye yapılan haksızlık, tüm topluma yöneltilmiş bir tehdittir.” Fransız politik düşünür Montesquieu’nün bu sözü insan emeğine, çalışmasına,  buluşuna yapılan haksızlığın
boyutunu açıkça göstermektedir. Bu anlamda patentbir nevi emeğin teminatı, taklitçiliğe karşı koruma kalkanı görevini görmektedir.
Geçmişten günümüze kadar milyonlarca insan var olmuş ve bu insanların tarım, ticaret ve sanayi gibi farklı alanlarda farklı uğraşları olmuştur. Patent bu uğraşların doğal bir sonucu olan buluşları başkaları tarafından yıpratılmasına, sömürülmesine ve taklit edilmesine engel olan, buluşun buluş sahibinin teminatı altında olmasını sağlar ve buluşu güvence altına alan bir uygulamadır. Bireysel anlamda buluşunuzun patentini almadığınızda sorunlar yaşayacağınız gibi toplumsal anlamda da toplumunuza mal olmuş ürünlerin patentini almadığınızda sorunlar yaşamanız mümkündür. Günümüzde bile toplumumuz kültürümüzün bir parçası olan lokum ve baklava gibi ürünlerde başka toplumlarla sorunlar yaşamıştır ve uluslararası arenada bunu ispatlamak zorunda kalmıştır.
İlk olarak 15.yy’da İtalya’da başlayan ve sonraki 200 yıl içinde Avrupa’ya yayılan patent, resmi patent tescili olarak 1790’da Amerika ve 1791’de Fransa’da başladı. Bizde ise patentin kökeni sayılabilecek ahilik müessesesi 13. ve 14. YY’a dayanmaktadır. Ahilik müessesesi bir buluşa dayanmakta ve böylece yenilikçiliğe teşvik edilmektedir.
Bu sisteme göre yeni bir buluş meydana getirmek ya da teknolojide yenilik ortaya koymak gerekir. Geliştirilen ve yeni olan ürüne patentte olduğu gibi tekel hakkı verilmektedir. Günümüzde ise emeği güvence altına alan patent 1994’te kurulan Türkiye Patent Enstitüsü ile sağlanmaktadır. Kuruluş amacı; Türkiye’nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet ortamı sağlamak, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak olan Türkiye Patent Enstitüsü’nden patent alabilmeniz için buluşun; başkaları tarafından yazılı sözlü ya da uygulanarak açılanmamış olmak, tekniğin bilinen durumuna açılması ve sanayide uygulanabilirlik gibi bazı ölçütler yer almaktadır. Bunun yanında başvuru dilekçesi, buluş konusunu açıklayan tarifname, patentle korunması istenilen buluşun unsur ve unsurlarını kapsayan istem ve istemler, tarifnamede, tarifnamede istem ve isteme atıf yapılan resimler, özet ve başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge gibi eklerin olması da gerekmektedir. Tabi her konu hakkında patent verildiği söylenemez. Keşifler, bilimsel teoriler, matematik, şans oyunları gibi toplumun ortak uğraş alanları olan konularda patent verilmemektedir.
Patent alma konusunda Türkiye ve diğer ülkelerin kendilerine göre ‘’Patent alma süresi’’ farklılık göstermektedir. Türkiye’de; süresi 20 yıl olan incelemeli patent, süresi 7 yıl olan incelemesiz patent ve süresi 10 yıl olan faydalı model olmak üzere 3 çeşit patent kavramı yer almaktadır.
Patentgörünürde bireysel anlamda güvence gibi görünse de aslında bir bireye, bir şehre veya bir ülkeye mal olmuş bir buluşun koruma kalkanıdır. Bu buluşun hakkı haklı bireye topluma ve ülkeye verilmediğinde bu toplumsal bir sorun haline gelir. Toplumsal ve ülkelerarası ilişkilerin zayıflamasına neden olur.
Yazar: İbrahim ALMACIK
 
Gazete lan Vermek iin  tklaynz

Marka davalarında hukukçulara ve marka sahiplerine önemli bir kaynak!

adres_kitap

Patentle Kazanmak KitabI ÇIKTI!

SIKÇA SORULANLAR

Uluslararası Tescilin Koruma Süresi Ne Kadardır?
Uluslararası marka tescilinin de koruma süresi on yıldır. Uluslararası Büro, marka sahibine veya vekilin uluslararası koruma süresinin bitiminden önceki altı ay içinde bir hatırlatma yaparak sürenin bitmekte oludğunu bildirir.
 
Madrid Sisteminden Kimler Yararlanabilir?
Uluslararası başvuru; Madrid Protokolü’ne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir. Uluslararası tescilin sağlanabilmesi için
Devamını oku...