Reklam
Geçmişten Günümüze Patent - Yarışma Makalesi 52
(3 - CDAJAXVOTE_VOTE_COUNT)
İnsanlık tarihine geçmişte ve günümüzde yaratıcılar tarafında büyük katkılar ağlamıştır. Bunun yanı sıra bu yatırımlar ile buluşların faydalarının günümüze sirayet etmesini sağlayanlarının başarıları tanınıp, takdir edilerek desteklenmelidir. Herkes yaşadığı toplumda bu hakları tanımaya çağrılmaktadır. Fikri mülkiyet hakları, kullananların menfaatleri ve yaratıcıların korunması arasında uygun denge sağlamak bakımından geliştirilmeye devam etmelidir.
Buluşlar gelişmeyi sağlar ve piyasayı hareketlendirir. Buluşlar yatırıma dönüştürüldüğünde sağlıklı bir ekonomi için itici bir güç olur. Patentler buluşları korur. Buluşları patentleşebilmesi için bir buluş teknik içeriye sahip olmalıdır. Örneğin bir ürün, bir ürün kullanımı, bir usul veya bir aygıt olabilir. Patentler, patent koruması istenilen, ülkelerin sınırları içerisinde belli bir süre için gereklidir. Bir patent, bu süre içerisinde sahibine, buluşun diğer kişiler tarafında kullanılmasını önleyen bir tekel hakkı verir. Buluşun izinsiz olarak üretilmesi, satılması, ithal edilmesi veya kullanılması anlamına gelir
Fikri mülkiyet konuları özellikle gelişme faaliyetleri kritik öneme haizdir ve gelişmekte olan ülkeler için geçiş sürecindeki ülkelerin tam ve etkin bir şekilde işleyen fikri mülkiyet sistemlerinde fayda görebilmeleri için kapasitelerini geliştirerek ilgili hukuk biliminin tedariki, fikri mülkiyet ofislerinin modernizasyonu, insan ve uygulama mekanizmasının geliştirilmesi dahil olmak üzere özel gayret gösterilmelidir.
Bir ülkede verilmiş olan patent sayısının fazla oluşu o ülkenin geliştiğinin veya gelişmekte olduğunun göstergesidir. Dünya geneline bakıldığında ülkemizin paten konusunda çok gerilerde kaldığı görülmektedir. Dünyada çığır açan buluşların büyük bir kısmı patentle korunurken ülkemizdeki büyük şirketlerin bile çok sınırlı sayıda patenti bulunmaktadır. Oysa patent bilincinin yerleştiği ülkeler, patentleri lisans antlaşmalarında dahi çok büyük gelir elde etmektedirler. Patentler ticarileştirildiklerinde maddi kazanç sağladığı görülmektedir. Oysa ki insanların çoğu patentin ne demek olduğunu ne gibi hakları sağladığının bilincinin farkında değildirler, buda bilinçsizliğin göstergesidir. Patentleşebilecek buluşlar koruma altına alınmadığı için buluş sahibi hakkını koruyamamaktan ve taklitçilik kavramı ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz insanlarına patent bilincini aşılamak, KOBİ’leri desteklemek, yerli üreticilerimizi buluş yapmaya özendirmek için patent haricinde faydalı model ile koruma sistemi kurulmuştur.
Maliyet açısından bakıldığında patent sayısının maliyetlerden dolayı kısıtlı kaldığı da düşünülerek, başvuru sayısını artırmak için KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından buluşlara destek verilmektedir. Maalesef ülkemizde destek sayısı sınırlıdır. Patent masraflarının fazla olması ve getirilerin tahmin edilememesinden dolayı cesaret edilememektedir. Bu nedenle patentle ilgili teşviklerin ve bilinçli insan sayısının artırılması gerekir. Dünyada gün geçtikçe daha hızlı bir şekilde geliştiği teknolojiden yararlanarak devletin en etkili iletişim aracı olan medyayı kullanarak toplumun çalışan kesimine ve gençlere patentten haberdar olmaları için konferans ve seminerler düzenlenerek patenttin en etkili şekilde duyurulması sağlamaktır.

Yazar: Lütfiye YILDIRIM
 
Gazete lan Vermek iin  tklaynz

Marka davalarında hukukçulara ve marka sahiplerine önemli bir kaynak!

adres_kitap

Patentle Kazanmak KitabI ÇIKTI!

SIKÇA SORULANLAR

Uluslararası Tescilin Koruma Süresi Ne Kadardır?
Uluslararası marka tescilinin de koruma süresi on yıldır. Uluslararası Büro, marka sahibine veya vekilin uluslararası koruma süresinin bitiminden önceki altı ay içinde bir hatırlatma yaparak sürenin bitmekte oludğunu bildirir.
 
Madrid Sisteminden Kimler Yararlanabilir?
Uluslararası başvuru; Madrid Protokolü’ne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir. Uluslararası tescilin sağlanabilmesi için
Devamını oku...