Reklam
Buluşların Topluma Ne Faydası Var? - Yarışma Makalesi 53
(21 - CDAJAXVOTE_VOTE_COUNT)
İnsanoğlu milyonlarca yıldır beyin fırtınası yapıyor, araştırmalar yapıyor, parçaları birleştiriyor, edindiği bilgiler sayesinde buluşlar yapıyor, fikirler ve eserler üreterek toplumsal kalkınmaya fayda sağlıyor. Peki,  bu ‘buluşlar’ın kişilere, topluma ve devlete ne faydası var?
Bugün ülke olarak patent ne kadar tanınıyor ve ülkemizde buluş yapacak insanlar ne kadar yetişiyor? Toplumu bu konularda bilinçlendirmek için neler yapmalıyız? Bu suretle ilk başta buluş, patenti tanımlamak istiyorum ve ülkemizde patentle ilgili yapılan çalışmalar hakkında kısaca bir bilgi vermenin yerinde olacağını düşünüyorum.
Buluş: bilimsel araştırmalar veya rastlantılar sonucunda insanoğlunun o güne değin bilmediği yeni bir mal, üretim tekniği ya da yeni bir madde, malzeme gibi herhangi bir şeyin ortaya çıkarılmasıdır. Tarım dâhil sanayideki herhangi bir teknik problemin çözümüdür. Patent ise; buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkıdır. Aynı zamanda bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Daha da açacak olursak patent " herhangi bir proses, yöntem veya aletin patent ofisi tarafından yeni icat edilmiş olduğu kabul edilip yasalar ile korunması" dır. Patentlerin araştırma ve üretim yapılan yatırımları geri kazanması, yeni teknik bilgilerin yaygınlaştırılması, teknik buluşlara teşvik etmesi gibi amaç ve etkileri vardır. Bu etkilerinde kişilerin buluş yapmasın da önemli katkılar sağladığını düşünüyorum. Bir buluşun patent ile korunabilmesi için bazı şartları taşıması gereklidir. Bunlar patentin yeni, tekniği bilinen durumu aşması, sanayiye uygulanabilir olması gerekir. Patent sayesinde buluş yapan kişinin buluşunu başkalarının çalmaması adına ulusa ve uluslar arası kuruluşlardan (Türk Paten Enstitüsü, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı,  Avrupa Patent Ofisi) almış olduğu onaylarla ürünün üretim, satım ve kullanım haklarını belli bir süre için tekeline almasıdır. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra patlak veren taklit, korsan ürün taklidine baktığımızda ise markalaşma, tescil, patent hakkı gibi kavramlarının ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunun bir kez daha farkına varıyoruz.
Buluşların ortaya çıkması hususu ihtiyaçlardan doğmuştur. Çok daha iyisini yapabilmek için bilgi, altyapı ve finansal desteğe ihtiyaç duyulduğu da ortada olan bir şeydir. Bu ihtiyaçların giderilmesi de kişilerin buluş yapmasına katkılar sağlayacak, böylece toplumsal kalkınmanın artacağını düşünüyorum. Ülkemizde son yıllarda başta TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumlarımızın buluşçu ve girişimcilere sağladığı teşvik ve destekler olmak üzere ulusal ve uluslar arası platformlarda yapılmakta olan yarışmalar, televizyon programları ve yayımlarla ulusal ve uluslararası platformlarda başvuru sayısının arttırarak fikri hakların tescili anlamında kişilere önemli destekler sağlamaktadır.
Ülkemizde ki buluşlar hakkında bilgi verecek olursak, yapılan buluşlarımız oldukça azdır, buluşların az olmasının nedeni eğitiminin yeterince yeterli olmaması ve ailelerin yeterli bilgiye sahip olmaması. Türkiye de ilk yapılan otomobilimiz "devrim" bu otomobilimizi yerli mühendisler 120 günde yapmışlar. Bu kolay bir şey değil ama isteyince neler yapılabileceğimizde ortaya konulmuş.  Ülkemizde genç nüfusun fazla olmasına rağmen ülkemizdeki ailelerin okul öncesi verdikleri eğitimde ayıp, yasak, korkutma gibi eğilimle düşünceleri engellenmiş özgüveni gelişmemiş, aklını eksik kullanan bireyler ortaya çıkmıştır. Bence ülkemizde buluşların daha da artırılması için ilk başta bu engelin aşılması gerekir. Bu engel aşıldıktan sonra gençlerin kendilerine olan özgüveni artacak, daha çok araştırmalar yapılacak ve bunun sayesinde buluşlar artacak bunlar sayesinde toplumsal gelişmeler artacaktır.
Yazar: Hande KARA
 
Gazete lan Vermek iin  tklaynz

Marka davalarında hukukçulara ve marka sahiplerine önemli bir kaynak!

adres_kitap

Patentle Kazanmak KitabI ÇIKTI!

SIKÇA SORULANLAR

Uluslararası Tescilin Koruma Süresi Ne Kadardır?
Uluslararası marka tescilinin de koruma süresi on yıldır. Uluslararası Büro, marka sahibine veya vekilin uluslararası koruma süresinin bitiminden önceki altı ay içinde bir hatırlatma yaparak sürenin bitmekte oludğunu bildirir.
 
Madrid Sisteminden Kimler Yararlanabilir?
Uluslararası başvuru; Madrid Protokolü’ne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir. Uluslararası tescilin sağlanabilmesi için
Devamını oku...