Reklam
Patentin Tanımı ve Tarihçesi - Yarışma Makalesi 60
(130 - CDAJAXVOTE_VOTE_COUNT)
Tarım dahil olmak üzere sanayinin her hangi bir kolunda var olan teknik problemlere getirilen teknik çözümler buluş olarak nitelendirilmektedir. Kısacası bir buluş, teknik bir soruna bulunan çözümün adıdır. Bir şeyin buluş olması için bir
problem ve bu problemin çözümü şarttır. Patent ise, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkıdır. Aynı zamanda bu hakkı gösteren belgeye patent adı verilir. Yani herhangi bir şahsın yaptığı buluşun taklit edilmesini engellemeye çalışır. Patent bir veya birkaç kişinin üzerinde aylarca belki de yıllarca emek harcayıp ortaya çıkardığı bir projeyi, buluşu art niyetli kişilerin üzerinde fazla durmadan, çaba harcamadan, kolaya kaçarak var olan buluşu taklit edip kısa ve kolay yoldan para kazanma yoluna gitmesini hukuki yollarla engeller ve taklitçi şahısların yüklü miktarda para cezası ile cezalandırılmasını sağlar.
Patentin ilk olarak 15. yy.da İtalya’da ortaya çıktığı düşünülmektedir. Ve sonraki iki yüzyıl içerisinde diğer Avrupa ülkelerine yayılmaya başlamıştır. Önceleri tek bir ülkede yaşanan bu durum sonra diğer ülkelere model olmuştur. Ancak resmi tescilli patent uygulaması 1790’da Amerika’da ve bundan kısa bir sonra 1791’de Fransa’da başlamıştır. Hani köylerde sıkça rastlarız böyle durumlara. Bir köylü bu sene kimsenin ekmediği bir ürünü getirip eker ve bundan büyük bir verim alırsa bu durum diğer köylülere model olup, onlarda sonraki yıllarda bu tohumu alıp eker. Baktığımız zaman patent İtalya’da başlayıp sonra diğer Avrupa ülkelerine daha sonra kıta dışına çıkıp Amerika’da yayılmaya başlamıştır.
Ülkemizde ise ilk olarak Selçuklular döneminde yani 13. ve 14. yy.a dayanan Ahilik Müessesi günümüzdeki patent şartlarını tamamen karşılamasa da ona benzer ve ortak birkaç özellik taşımaktadır. Ahilik sistemine göre esnaf birliği kurmak için yeni bir ürün geliştirmek ya da teknolojide bir yenilik koymak gerekliydi ve geliştirilen yenilik için günümüzde patentlerde olduğu gibi tekel hakkı verilmekteydi. Yeni fikri geliştiren ve uygulayan esnaf birliğinin başına pir denilirdi. Ülkemizde patent ile ilgili Avrupa’ya benzer hukuki düzenlemeler 1870’li yıllara kadar uzanmaktadır. Zamanla üzerinde çeşitli değişimler yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler sonucunda ülkemizde patent verme hakkı 24 Haziran 1994 yılından itibaren Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, idari ve mali özerkliğe sahip Türk Patent Enstitüsü’ne verilmiştir. Ülkemizde teknolojik gelişmelere katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet oluşmasını sağlamak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere kurulmuştur. Ayrıca 1994’ten beri günümüze kadar geçen dönem içerisinde 11 uluslararası antlaşmaya taraf olunmuştur. Ülke çapında güçlü bir sınai mülkiyet sistemi oluşturulması amacıyla ihtisas mahkemeleri kurulmuş, sistemin kullanıcılarına yönelik eğitim ve düzenlenen tanıtım faaliyetleriyle kanunun bilinçlendirilmesine yönelik önemli çalışmalar yürütülmüştür.
Yukarıda bahsi geçen patentin tarihçesine baktığımız zaman birçok proje gibi bu patent projesinde Anadolu’dan çıktığını görmekteyiz. Nedense her konuda olduğu gibi bu konuda da değerlerimize sahip çıkamıyoruz. Aslında kendi öz değerlerimize sahip çıksak batı dediğimiz Avrupa bizi örnek alacak; fakat biz alışmışız var olanı almaya ve üretmeye.
Yazar: Mehmet DOĞAN
 
Gazete lan Vermek iin  tklaynz

Marka davalarında hukukçulara ve marka sahiplerine önemli bir kaynak!

adres_kitap

Patentle Kazanmak KitabI ÇIKTI!

SIKÇA SORULANLAR

Uluslararası Tescilin Koruma Süresi Ne Kadardır?
Uluslararası marka tescilinin de koruma süresi on yıldır. Uluslararası Büro, marka sahibine veya vekilin uluslararası koruma süresinin bitiminden önceki altı ay içinde bir hatırlatma yaparak sürenin bitmekte oludğunu bildirir.
 
Madrid Sisteminden Kimler Yararlanabilir?
Uluslararası başvuru; Madrid Protokolü’ne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir. Uluslararası tescilin sağlanabilmesi için
Devamını oku...