Tübitak Firmaları Ar-Ge'ye Teşvik Ediyor
(0 - CDAJAXVOTE_VOTE_COUNT)
Tübitak Mali Denetleme ve Sözleşme Müdürü Orhan Ergün, Tekno Girişim Programına Katılan Firmaların Yüzde 50 ile Yüzde 75 Arasında, Yapılan Harcamalarda Yardım Aldıklarını Açıkladı. TÜBİTAK Mali Denetleme ve Sözleşme Müdürü Orhan Ergün, Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası'nda (BYMMO)
düzenlenen bilgilendirme toplantısında, özel sektöre, sermayeye verilen araştırma, destekleme ve geliştirme programı hakkında mali müşavirlere bilgi verdi. Bursa bölgesinde KOBİ'lere yönelik destekleme programında KOBİ aile başlangıcı programlarıyla ilgili bilgiler de verdiklerini belirten Orhan Ergün, "Programı ana hatlarıyla ortaya koyduk. Tekno girişim adı altında verdiğimiz programda yeni fikirler,  yeni iş kurma fikirlerini hayata geçirebilecek, genç beyinlere yönelik destekleme programını anlattık. 1995 yılından bu yana ülkemizde uygulanan sanayi AR-GE projelerini destekleme konusunda bilgi verdik. Bu programla firmalar, yüzde 50'nin altında olmamak kaydıyla yüzde 75'e kadar, yapılan harcamalarda yardım almaktadır. Bu GAT kurallarına uygundur. Bu oranlar özellikle küçük KOBİ'lerde yüzde 75, büyük KOBİ'lerde yüzde 50'lerde oluşmaktadır. Programın bugünkü bölümünde mali raporları denetlemek, incelemekve teşvik etmekte görevli kılınan yeminli müşavirlerin mali raporları denetlerken uymaları gereken noktaları hatırlattık. Yapılan bu destekler, büyük yada küçük KOBİ'lerin uluslararası pazarda rekabet gücünü arttıracak. AR-GE'ye kaynak ayrılmasını özendirecek. Kuruluş içindeki AR-GE departmanlarının gelişiminde fayda sağlayacak. Bilim insan sayısı artacak. Ülkenin kalkınma düzeyi artacak. Gayri safi yurt içi hasıla için de AR-GE'ye kaynak ayrılırsa ülkemizin de uluslararası pazarda gücü artacak" dedi.
2007-10-27
 
Gazete lan Vermek iin  tklaynz

Marka davalarında hukukçulara ve marka sahiplerine önemli bir kaynak!

adres_kitap

YAZ KAZAN! MAKALE YARIŞMASI

Buz Pistinde Patent! - Yarışma Makalesi 11
Patent kavramının lügatte çokça tanımı mevcut.  Ancak Millenium sonrası başlayan yeniçağ içerisinde bile halen bu basit kavram için farklı anlamlar ve safhalar
Devamını oku...

 

SIKÇA SORULANLAR

Uluslararası Tescilin Koruma Süresi Ne Kadardır?
Uluslararası marka tescilinin de koruma süresi on yıldır. Uluslararası Büro, marka sahibine veya vekilin uluslararası koruma süresinin bitiminden önceki altı ay içinde bir hatırlatma yaparak sürenin bitmekte oludğunu bildirir.
 
Madrid Sisteminden Kimler Yararlanabilir?
Uluslararası başvuru; Madrid Protokolü’ne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir. Uluslararası tescilin sağlanabilmesi için
Devamını oku...