Buluşumu Kullanmak Zorunda Mıyım?
(1 - CDAJAXVOTE_VOTE_COUNT)
http://www.patentakademisi.com/images/makale.gifPatent sahibi buluşunu, Resmi Patent Bülteni'nde ilan edildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde kullanmak zorundadır.
Kullanım belgesi, buluşun kullanıldığı sınaî işletmedeki üretimin incelenmesi sonucunda verilmektedir. Belge, patent konusu buluşun satışa sunulduğunu veya uygulandığını tayin etmektedir. Belge, ilgili makam tarafından buna ilişkin başvurunun yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde düzenlenir. Belgede, patentle korunan buluşun fiilen kullanılmakta olduğu konusundaki bilgiler bulunmaktadır.
Bu belge, patent sahibinin bağlı olduğu ticaret odası veya sanayi kuruluşundan aldığı ekspertiz raporu ile tespit edilir yada ithalat yapıyorsa mühürlü gümrük beyanını kanıt olarak sunabilir.
Ekspertiz raporu alınma sırasında; ilk adım olarak patent sahibine bilirkişi atanır.
Atanan bilirkişi söz konusu buluşu yerinde görüp inceleyerek rapor hazırlar. Hazırlanan rapor doğrultusunda patent sahibine buluşunun kullanıldığına dair belgeleri hazırlayarak enstitüye gönderilecek olan formdaki kısmı imzalayarak işlemi tamamlar.
Eğer kişi patentini kullanmıyorsa bunun gerekçelerini sunacak bir dilekçe yazarak enstitüye gönderir.
Peki, yukardaki bu işlemler yapılmasa neler olur?
Öncelikle patentin verildiğinin Resmi Patent Bülteni'nde ilan edildiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde kişi patenti ile ilgili kullanma veya kullanmama belgesi bildirimi yapılmaz ise; üçüncü şahıslara mahkeme yoluyla zorunlu lisans alma hakkı doğar.
Zorunlu lisans şöyle tanımlanabilmektedir. Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişilerin teknik alanda yenilik getiren, kullanılmasında fayda olan patent verilmiş bir buluşu kullanmamaları halinde veya yasada öngörülen diğer hallerde bu patenti kullanmak isteyen kimseye patent sahibi veya yetkili kıldığı kişilerin zorunlu olarak kullanma imkânı tanımalarını öngören bir sistem olmaktadır.
Zorunlu lisans yasanın tanıdığı belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak olmaktadır. Üçüncü şahıs kişilerin zorunlu lisans talepleri doğrultusunda lisans ücreti konunun uzmanı ile mahkeme tarafından saptanmakta ona göre yol izlenmektedir.
Zorunlu lisans, mülkiyet hakkının kamu yararına uygun kullanılmasını sağlamak için devletin getirdiği bir kısıtlama olarak ta tanımlanabilmektedir.
 
Gazete lan Vermek iin  tklaynz

Marka davalarında hukukçulara ve marka sahiplerine önemli bir kaynak!

adres_kitap