Ambalajda Benzerlik (Haksız Rekabet)
(0 - CDAJAXVOTE_VOTE_COUNT)
TTK.58/E – BK.49
1)     Her iki ürünün benzer ambalajlar ile pazarlanması tüketiciler açısından ürünlerin aynı şirkete ait olduğu kanızını uyandırması mümkün olmasına göre;
varlığı belirlenen haksız rekabet sonucu davacının Pazar kaybına uğradığı da doğaldır. Buna rağmen davacının ürünlerinin satışında artış olması, haksız rekabet sonucu davacının zarar görmediği sonucunu doğurmaz. Burada tazminat hesabına esas alnması gereken kıstas, ‘’haksız rekabet sonucunda davalının elde etmesi mümkün görülen yararın karşılığı’’ da olabilir.
2)      T.T.K. nun 58 nci maddesinde haksız rekabet sonucu istenebilecek manevi tazminatın BK. nun 49 ncu maddesindeki düzenlemeye atıf yapılarak ağır kusura bağlanması da mümkün değildir.
Y.11.H.D. 19.3.2001 E.2001/44-K2072

 

 
Gazete lan Vermek iin  tklaynz

Marka davalarında hukukçulara ve marka sahiplerine önemli bir kaynak!

adres_kitap