Yargıtay Kararları
Faydalı Model isteme hakkına sahip olmayan, sadece zarar gören .....

 

Daire Adı Daire Kodu Esas No Karar Tarihi Özeti
11.HUKUK DAİRESİ 11H 2000010047 13/02/2001

Faydalı Model isteme hakkına sahip olmayan, sadece zarar gören üçüncü şahıs durumunda olan kişiler hükümsüzlük davası açamazlar. Endüstriyel Tasarım Tescil başvuru tarihinden önce söz konusu tasarımın kamuya açıklandığı, yenilik vasfının olmadığı kanıtlandığına göre hükümsüzlüğüne karar verilmesinde isabetsizlik yoktur.

Devamını oku...
 
4128 sayılı kanunun 1. maddesi uyarınca 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin .....
(4 - CDAJAXVOTE_VOTE_COUNT)

 

Daire Adı Daire Kodu Esas No Karar Tarihi Özeti
7.CEZA DAİRESİ 07C200100654006/06/2001

4128 sayılı kanunun 1. maddesi uyarınca 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 73. maddesinden sonra gelmek üzere 73/A maddesi ile cezai müeyyideler öngörülmüştür. Ancak faydalı model belgesi ile ilgili hususlar anılan kanun hükmünde kararnamenin 154-170 maddelerinde düzenlenmiş olup 166. maddede faydalı model belgelerine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı ve faydalı model belgelerinin özelliği ile çelişmediği taktirde Patentler için öngörülen hükümler faydalı model belgeleri içinde uygulanır. Hükmüne yer verilmekte ise de bu madde ile faydalı model belgesinin, sahibine hukuki açıdan koruma

Devamını oku...
 
Yargılama sırasında, zarar gören üçüncü kişilerin, faydalı modelin....

 

Daire Adı Daire Kodu Esas No Karar Tarihi Özeti
11.HUKUK DAİRESİ 11H 2004001540 02/11/2004

Yargılama sırasında, zarar gören üçüncü kişilerin, faydalı modelin hükümsüzlüğünü talep etmeleri için 551 sayılı KHK.nin 161 nci maddesine göre itiraz etme koşulu, Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile iptal edildiğine ve bu iptalin derdest davalarda da uygulanması gerekir.

Devamını oku...
 
Bir çok ülkede tescilli markanın tanınmış marka olduğunun .....

 

Daire Adı Daire Kodu Esas No Karar Tarihi Özeti
11.HUKUK DAİRESİ 11H 2001003610

25/06/2001 

Bir çok ülkede tescilli markanın tanınmış marka olduğunun ve Paris Sözleşmesi gereğince koruma altında olduğunun kabulü doğrudur. TPE nün İtirazı incelediği sıradaki hukuki duruma göre karar vermesinde isabetsizlik yoktur.

Devamını oku...
 
Patent hakkına tecavüz halinde öngörülen müeyyide,.....

 

Daire Adı Daire Kodu Esas No Karar Tarihi Özeti
7.CEZA DAİRESİ 07C 200100654210/07/2001

1-Patent hakkına tecavüz halinde öngörülen müeyyide, kıyas yolu ile faydalı model belgesine tecavüz halinde uygulanamaz. 2-CMUK.nun 268/son maddesi yarınca hükmün mahkeme mührüyle mühürlenmesi gerekir.

Devamını oku...
 


Gazete lan Vermek iin  tklaynz

Marka davalarında hukukçulara ve marka sahiplerine önemli bir kaynak!

adres_kitap